<%Option Explicit RW("") Dim strPathInfo, strPhysicalPath Dim objFSO, objFile, objFileItem, objFolder, objFolderContents Dim FileName, FilePart, FilePos, FileTxt, HasFile Dim NoCols, I, View, RefRate, SiteWidth, ImgPrev, Tittel, ImgWidth '** Finner path til denne web-siden ** strPathInfo = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strPhysicalPath = Server.MapPath(strPathInfo) '** Setter tittel ** Tittel = Trim(strPathInfo) FilePos = InStrRev(Tittel,"/") If FilePos > 0 Then Tittel = Trim(Left(Tittel,FilePos-1)) FilePos = InStrRev(Tittel,"/",FilePos-1) If FilePos > 0 Then Tittel = Trim(Right(Tittel,Len(Tittel) - FilePos)) RW("" & Tittel & "") '** Sjekker hvordan siden skal vises og husker dette ** '** Oversikt eller Lysbilder ** If Len(View) = 0 Then View = Trim(Request.Querystring("View")) If Len(View) = 0 Then View = Session.Value("ImgSlideView") If Len(View) = 0 Then View = "Oversikt" Session.Value("ImgSlideView") = View '** Refreshrate i Lysbilder ** If Len(RefRate) = 0 Then RefRate = Trim(Request.Querystring("RefRate")) If Len(RefRate) = 0 Then RefRate = Session.Value("ImgSlideRefRate") If Len(RefRate) = 0 Then RefRate = "5" Session.Value("ImgSlideRefRate") = RefRate '** Sidebredden ** If Len(SiteWidth) = 0 Then SiteWidth = Trim(Request.Querystring("SiteWidth")) If Len(SiteWidth) = 0 Then SiteWidth = Session.Value("ImgSlideSiteWidth") If Len(SiteWidth) = 0 Then SiteWidth = "600" Session.Value("ImgSlideSiteWidth") = SiteWidth If SiteWidth = "100" Then SiteWidth = "100%" '** Antall kolonner ** If Len(NoCols) = 0 Then NoCols = Trim(Request.Querystring("NoCols")) If Len(NoCols) = 0 Then NoCols = Session.Value("ImgSlideNoCols") If Len(NoCols) = 0 Then NoCols = 3 Session.Value("ImgSlideNoCols") = NoCols '** Vis bilder fra ... ** If Len(ImgPrev) = 0 Then ImgPrev = Trim(Request.Querystring("ImgPrev")) If Len(ImgPrev) = 0 Then ImgPrev = Session.Value("ImgSlideImgPrev") If Len(ImgPrev) = 0 Then ImgPrev = -1 Session.Value("ImgSlideImgPrev") = ImgPrev RW("") RW("") RW(" ") RW(" ") RW("") If View = "Lysbilder" Then RW("") End If RW("") RW("") Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFile = objFSO.GetFile(strPhysicalPath) Set objFolder = objFile.ParentFolder Set objFolderContents = objFolder.Files '** Viser innhold ** I = 0 HasFile = 0 'RW("ImgPrev: " & ImgPrev & "
") '** Lager tittel ** RW("") RW("") RW("") RW("") RW("") RW("") RW("") RW("
") Tittel = "" & Tittel & "" RW(Tittel) RW("") Tittel = "" '** Kan endre sidebredde ** Tittel = Tittel & "Bredde (" & SiteWidth & "): " & _ "600px  " & _ "800px  " & _ "100%   " If View = "Lysbilder" Then '** Kan endre refresh-rate ** Tittel = Tittel & "   Hastighet (" & RefRate & "): " & _ "1  " & _ "2  " & _ "5  " & _ "10  " & _ "60" End If If View = "Oversikt" Then '** Kan endre antall kolonner ** Tittel = Tittel & "   Kolonner (" & NoCols & "): " & _ "1  " & _ "2  " & _ "3  " & _ "4  " & _ "5  " & _ "6  " & _ "7  " & _ "8  " & _ "9  " & _ "10" End If Tittel = Tittel & "" RW(Tittel) RW("
") If View = "Oversikt" Then Tittel = "Vis lysbilder" ElseIf View = "Lysbilder" Then Tittel = "Vis oversikt" End If RW(Tittel) RW("
") RW("
") RW("") RW("") For Each objFileItem In objFolderContents FileName = Trim(objFileItem.Name) FileTxt = FileName FilePart = "" ImgWidth = SiteWidth If InStr(1,objFileItem.Type,"Image") > 0 Then '** Tar bare image-filtyper ** '** Lager tekst fra filnavnet ** FilePos = InStr(1,FileName," ") If FilePos > 0 Then FilePart = Trim(Left(FileName,FilePos)) If IsNumeric(FilePart) Then FileTxt = Trim(Right(FileName, Len(FileName)-FilePos)) FilePos = InStrRev(FileTxt,".") If FilePos > 0 Then FileTxt = Trim(Left(FileTxt,FilePos - 1)) If Left(Right(FileTxt,4),1) = "." Then FileTxt = Trim(Left(FileTxt, Len(FileTxt)-4)) I = I + 1 If View = "Oversikt" Then RW("") If (I / NoCols) = Int(I / NoCols) Then RW("") ElseIf View = "Lysbilder" Then If ImgPrev = (I - 1) Then RW("") HasFile = 1 End If End If End If Next Session.Value("ImgSlideImgPrev") = ImgPrev + 1 RW("") RW("
") RW("
") RW("" & FileTxt & "") RW(" @") RW("
") RW("
") RW("" & FileTxt & "") RW("
") '** Starter på nytt hvis slutt på bildene ** If HasFile = 0 And View = "Lysbilder" Then RW("
") RW("Starter lysbildefremvisning!


") Session.Value("ImgSlideImgPrev") = 0 RW("
") End If RW("
") '** Lager footer ** RW("") RW("
") Tittel = "ImageSlide ©" & Year(Now()) & " Birger Ekeland" RW(Tittel) RW("
") Set objFSO = Nothing Set objFile = Nothing Set objFolder = Nothing Set objFolderContents = Nothing 'RW("") RW("") RW("") %>